Kayıtlar

Mart, 2024 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Tebessüm

 Sevgili Kardeşlerim, Tebessüm, Allah'ın bizlere bahşettiği, kalpleri yumuşatan, gönülleri birleştiren ve yüzleri aydınlatan müstesna bir nimettir. Bir tebessümle, umutları yeşerten, dargınlıkları gideren ve sevgiyi artıran büyük bir güce sahip olabiliriz. Tebessüm, sadakanın en kolayı, fakat etkisi en derin olanıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), "Gülümsemeniz bile bir sadakadır" buyurmuş, böylece tebessümün, insanlar arasında sevgi ve muhabbeti artıran bir sadaka olduğunu vurgulamıştır. Bu basit, fakat güçlü eylem, yürekleri ısıtır ve insanlar arasında bir köprü görevi görür. Kardeşlerim, unutmayalım ki bir tebessüm, zor günler geçiren birine umut olabilir, yalnızlık çeken bir kalbe dost olabilir ve hüzünlü bir yüze neşe getirebilir. Öyleyse, bu değerli sünneti ihya edelim ve tebessümümüzü cömertçe paylaşalım. Karşılıklı sevgi ve saygının artmasına, toplumumuzun daha barışçıl ve huzurlu bir yer haline gelmesine katkıda bulunalım. Rabbimiz, yüzümüzden tebessümü eksik etm

Evrenin bir simülasyon olup olmadığına dair spekülasyonlar..

 Sevgili Kardeşlerim, Evrenin bir simülasyon olup olmadığına dair spekülasyonlar, insanın sınırlı zihninin sonsuz evrene dair anlamaya çalışmasıyla ortaya çıkar. Ancak gerçek şu ki, evrenin gerçekliği hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bizim görevimiz, Allah'ın emirlerine uygun bir şekilde yaşamak ve O'nun yarattığı evrende hikmet aramaktır. Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın yarattığı evrenin derinliklerine ve kudretine dair pek çok ayet vardır. Bizler, bu evrenin karmaşıklığı ve muhteşemliği karşısında Yaratıcımızın büyüklüğünü ve kudretini daha iyi anlamalıyız. Evrenin bir simülasyon olup olmadığına dair yapılan tartışmalar, aslında Allah'ın yaratma gücüne ve hikmetine bir övgüdür. Kardeşlerim, önemli olan evrenin gerçekliği hakkında spekülasyon yapmak değil, Allah'a olan inancımızı güçlendirmek ve O'nun emirlerine uygun bir şekilde yaşamaktır. Evrenin bir simülasyon olup olmadığına dair kesin bir bilgiye sahip olmasak da, bizim görevimiz Allah'a

Kadınlar için örtünme konusu.

 Ey sevgili kardeşlerim, Kadınlar için örtünme konusu, Allah'ın emriyle belirlenmiş önemli bir konudur. İslam, kadınların iffetlerini korumalarını ve dış dünyaya karşı mahremiyetlerini muhafaza etmelerini emreder. Bu nedenle, örtünme konusu sadece bir giyim tarzı değil, aynı zamanda Allah'a karşı bir sorumluluktur. Kadınlar için örtünme şartları, Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadislerinde belirtilmiştir. Başörtüsü, bedeni örten geniş elbiseler, kıyafetler giyilmelidir. Bu örtünme tarzı, kadının iffetini korumasına ve toplum içinde saygınlığını sürdürmesine yardımcı olur. Kadınlar için örtünme, sadece Allah'ın emri değil, aynı zamanda toplum içinde saygınlıklarını korumaları açısından da önemlidir. Örtünme, kadının sadece bedeni değil, aynı zamanda ruhu ve karakterini de korur. İffetli bir kadın, toplum içinde güven ve huzur kaynağıdır. Kardeşlerim, örtünme konusunda Allah'ın emirlerine uygun davranmak ve iffetimizi korumak öneml

Giyim tarzı, kişinin Allah'a olan saygısını ve toplum içindeki yerini yansıtır.

 Ey sevgili kardeşlerim, Giyim tarzı, kişinin Allah'a olan saygısını ve toplum içindeki yerini yansıtır. Özellikle genç kızlarımızın giyimine dikkat etmeleri, hem kendi onur ve iffetlerini korumaları hem de toplum içinde saygınlıklarını sürdürmeleri açısından önemlidir. İslam, kişinin giyimine dikkat etmesini ve iffetli bir şekilde giyinmesini öğütler. Kadınlar için örtünme konusu, Allah'ın emriyle belirlenmiştir ve kişinin Allah'a karşı olan sorumluluğunun bir gereğidir. Bu nedenle, giyim tarzımızı seçerken, Allah'ın hoşnutluğunu ve toplum içindeki itibarımızı göz önünde bulundurmalıyız. Kardeşlerim, giyim tarzımızı seçerken içinde bulunduğumuz çevreyi ve toplumun değerlerini de göz önünde bulundurmalıyız. Ancak önemli olan, giyim tarzımızın Allah'ın rızasına uygun olması ve toplum içinde saygınlığımızı korumasıdır. Kardeşlerim, Allah'a karşı olan sorumluluklarımızın bilincinde olarak giyimimize dikkat etmeliyiz. Giyim tarzımızı seçerken iffetimizi korumalı, Al

Evlilik, Allah'ın insanlara verdiği kutsal bir sözleşmedir.

 Ey sevgili kardeşlerim, Evlilik, Allah'ın insanlara verdiği kutsal bir sözleşmedir. Bu sözleşme, iki insanın birbirine karşı olan sevgi, saygı ve sadakatini ifade eder. Evlilik, Allah'ın izniyle kurulan bir birlikteliktir ve bu birliktelikte cinsellik de bir yere sahiptir. Ancak unutmayın ki cinsellik, sadece evlilik içinde meşru bir şekilde yaşanmalıdır. Evlilik öncesi cinsel ilişki, Allah'ın emirlerine aykırıdır ve günah olarak kabul edilir. Bu nedenle, evlilik öncesi cinsellikten kaçınmak, Allah'a karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Kardeşlerim, evlilik birlikteliği içinde cinselliğin yaşanması, hem fiziksel hem de ruhsal bir yakınlık ve bağlılık ifadesidir. Ancak bu yakınlık, Allah'ın rızası ve izniyle gerçekleşmelidir. Evlilik öncesi cinsel ilişki, hem kişinin kendi ruhsal sağlığına zarar verir hem de toplumda ahlaki bozulmaya neden olur. Cinsellik, Allah'ın insanlara verdiği bir lütuftur ve bu lütfu, doğru zamanda ve doğru şekilde kullanmalıyız. Ev

-- REKLAM -- Esen Üstün Çiftliği'nden Sağlığa Davet!

Resim
  Esen Üstün Çiftliği'nden Sağlığa Davet! Doğanın Kalbinden Sofralarınıza... Esen Üstün Çiftliği olarak, Hatay Dörtyol'un bereketli topraklarında, geleneksel yöntemlerle ve tamamen doğal süreçlerle ürettiğimiz koyun yoğurdu ve peynirlerimizi siz değerli müşterilerimizle buluşturuyoruz. Neden Esen Üstün Çiftliği'nin Yoğurdu ve Peyniri? 1. Tamamen Doğal: Hiçbir katkı maddesi kullanmadan, sadece en kaliteli koyun sütünden üretilmiştir. 2. Geleneksel Lezzet: Yıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle, lezzeti ve kalitesi korunarak üretilir. 3. Sağlık Deposu: Doğal probiyotikler, vitaminler ve mineraller açısından zengindir; sağlıklı yaşamın anahtarını sunar. 4. Yerel Üretim: Hatay Dörtyol'un bereketli topraklarında, yerel üreticiler tarafından sevgiyle üretilir. Sofralarınızı sağlık ve lezzetle buluşturmak istiyorsanız, Esen Üstün Çiftliği'nin yoğurdu ve peyniri tam size göre. Siz de doğalın tadını çıkarın, sağlıklı yaşamın kapılarını aralayın. Nasıl Sipariş Ver

Tarım, yaşamın temel kaynaklarından biridir.

 Ey sevgili insanlar, Tarım, yaşamın temel kaynaklarından biridir. Toprağa, suya ve emeğe dayanan bu kutsal faaliyet, insanlığın varoluşundan bu yana hayatımızı sürdürmemizi sağlamıştır. Tarım, sadece gıda üretmekle kalmaz, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmanın da temelini oluşturur. Kardeşlerim, tarımı doğru ve verimli bir şekilde yapmak, toplumun refahı için hayati öneme sahiptir. Toprağın verimliliğini korumak, su kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak ve çevreye duyarlı bir tarım politikası izlemek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın anahtarıdır. Tarım, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir boyuta da sahiptir. Köylerimizin ve kırsal alanların kalkınması, tarımın desteklenmesiyle mümkündür. Bu nedenle, tarımsal üretimi teşvik etmek, çiftçilerimize destek olmak ve tarımsal altyapıyı güçlendirmek büyük önem taşır. Kardeşlerim, toprağa ve emeğe saygı duymak, bereketli bir geleceğin temelini oluşturur. Tarımın her aşamasında, çiftçilerimize d

Dünyada yaşanan sömürü düzeni ve gelir dağılımındaki adaletsizlik

 Ey sevgili kardeşlerim, Dünyada yaşanan sömürü düzeni ve gelir dağılımındaki adaletsizlik, yüreklerimizi burkan bir gerçektir. Gözlerimizin önünde cereyan eden bu haksızlık, sadece birkaçının refah içinde yaşayıp, çoğunluğun ise açlık ve yoksullukla mücadele ettiği bir manzaradır. Bu, sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir yoksunluğun ifadesidir. Kardeşlerim, bu düzenin adaletsizliği ve haksızlığına karşı susmayalım, sessiz kalmayalım. Toplumun her kesiminden gelen bu feryatları işitip duymalı, haksızlığa ve zulme karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Çünkü Allah’ın adaleti, sadece dünya hayatında değil, ahirette de tecelli edecektir. Bizim görevimiz, bu düzenin adaletsizliklerine karşı durmak, mazlumların yanında olmak ve hak ve adaleti savunmaktır. Yeryüzünde huzur ve barışın sağlanması, ancak adaletin tesis edilmesiyle mümkündür. Bu nedenle, hep birlikte, Allah'ın rızası için, adil bir dünya için çaba göstermeliyiz. Unutmayalım ki, adalet herkes için bir haktır ve herkesin hakkın

Üzücü Olay: Emek Kıymetli

Resim
Ey müminler, ey insanlık ailesinin değerli üyeleri, Bu yaşanan olaylar, yüreklerimizi derinden sarsıyor. Gözlerimizin önünde cereyan eden bu hadiseler, sadece bireysel trajediler değil, aynı zamanda toplumsal ve sistemik sorunların birer tezahürüdür. Bir seyyar satıcının, alın teriyle, onuruyla, ekmek parası kazanma mücadelesinin bu şekilde acımasızca engellenmesi, bizleri derinden üzen bir durumdur. Bu, sadece bir zabıta ve seyyar satıcı meselesi değil, aslında daha geniş çaplı bir toplumsal duyarsızlığın, sistemik bir adaletsizliğin göstergesidir. İnsanlığın en temel değerleri, emeğin kutsallığı, bir bireyin geçim derdiyle boğuşurken karşılaştığı çaresizlikler bu olayda somut bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bizler, ülkemizde çalışkan, helalinden ekmek kazanmaya çalışan insanlarımızın hayatta kalma mücadelesine tanık oluyoruz. Bu insanların, bu mücadelelerinde yalnız bırakılması, daha da zor duruma düşürülmesi kabul edilemez bir durumdur. Bizim görevimiz, onlara destek olmak, onlar

Bu işten büyük bir huzur duyuyoruz.

Resim
  Esen ailesi ve ben, küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz ve bu işten büyük bir huzur duyuyoruz. Çevremizdeki doğa harika; yeşilin bol olduğu bir ortamda çalışmak gerçekten mutluluk verici. Her gün doğaya açılmak, hayvanlarımızla ilgilenmek ve onlarla birlikte vakit geçirmek, yaşamımıza anlam katıyor.

Bilin ki gerçek huzur ve mutluluk, yalnızca Rabbimize ulaşarak mümkündür.

 Ey mümin kardeşlerim, Bilin ki gerçek huzur ve mutluluk, yalnızca Rabbimize ulaşarak mümkündür. Dünya hayatının geçici nimetleri sizi asla kalıcı bir huzura kavuşturamaz. Kalbinizi Allah'a yönelterek, O'nun rızasını kazanmak için çaba sarf edin. Çünkü Rabbimize olan yakınlığımız, bize iç huzuru ve mutluluğu getirecek olan en değerli hazinedir. Unutmayın ki dünya hayatı, imtihan yeridir. İçinde bulunduğumuz sıkıntılar ve zorluklar, Rabbimizin bize verdiği bir imtihandır. Bu imtihanlarla sınanırken sabırlı olun, dua ve ibadetlerinizde devamlı olun. Rabbimiz, sabredenlerin mükafatını vermektedir. Yolumuzda karşımıza çıkan zorluklar ve sıkıntılar, bizi hedefimizden ve Allah'a olan bağlılığımızdan uzaklaştırmamalıdır. Aksine, bu zorluklarla daha da güçlenmeli, sabırlı olmalı ve Rabbimize sığınmalıyız. O, her daim bize yardım eden, bizi koruyan ve en güzel çözümleri bilendir. Rabbimize olan güvenimizi asla kaybetmeyelim. O'nun rahmeti ve merhameti sonsuzdur. Dualarımızı ve n

Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.

 Ey Sevgili Kardeşlerim, Bizim dergâhımız, karanlık ve ümitsizlik dergâhı değildir. Burası, Allah'ın sonsuz merhametinin ve bağışlamanın hüküm sürdüğü bir mekândır. Tövbe kapısı her zaman açıktır. Çünkü biz, Rabbimizin sonsuz merhametini ve bağışlamasını biliriz. O, kullarına daima kapılarını açık tutar ve tövbe eden herkesi bağrına basar. Yeter ki samimi bir şekilde tövbe edelim ve O'na yönelerek af dileyelim. Kardeşlerim, tövbe etmek ve tekrar O'na yönelmek, imanımızın bir gereğidir. Hiçbir günah, Allah'ın rahmetinden büyük değildir ve O, her günahkarın tevbelerini kabul eder. O yüzden yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. O'nun kapısı her zaman açıktır ve O, kullarını bağışlamaya hazırdır. Rabbimize yönelmek, günahlarımızdan arınmak ve O'na samimi bir şekilde yönelmek, bizi içsel bir huzura ve manevi bir dinginliğe kavuşturur. Bu yolda yürümek, bizim en büyük hedefimizdir ve Allah'ın izniyle, O'nun rahmetine ulaşırız. Kardeşlerim, tövbe etmekten

Temizlik, İslam'ın önem verdiği temel değerlerden biridir

 Ey Sevgili Kardeşlerim, Temizlik, İslam'ın önem verdiği temel değerlerden biridir. Temizlik, sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal ve çevresel bir olgudur. İmanın bir göstergesi olarak temizlik, bedenimizi ve ruhumuzu kirlerden arındırmakla kalmaz, aynı zamanda çevremizi de korumayı ve güzelleştirmeyi içerir. Temizlik, bedenimizi hastalıklardan korur ve ruhumuzu arındırır. Fiziksel olarak temiz olmak, sağlığımızı korumak için önemlidir ve İslam, kişisel hijyenin önemini vurgular. Ancak temizlik sadece dış görünüşle sınırlı değildir; içten gelen bir saflık ve arınma da gereklidir. Ruhsal temizlik, kalbimizi kötü niyetlerden, kötü düşüncelerden ve kötü davranışlardan arındırmayı içerir. Nefsimizi kontrol altına almak, kötülüklerden kaçınmak ve iyiliklere yönelmek, ruhsal temizliğin bir parçasıdır. İmanımızı güçlendirmek için, kalbimizi imanla doldurmalı ve Allah'a samimi bir bağlılıkla yaklaşmalıyız. Çevresel temizlik ise, çevremizi ve yaşadığımız dünyayı korumayı içerir. D

Avrupa'dan yükselen tekbir sesleriyle yüreğimiz ferahladı. La İlahe İllallah..

Resim
 Ey Sevgili Kardeşlerim, Bugün, Avrupa'dan yükselen tekbir sesleriyle yüreğimiz ferahladı. La İlahe İllallah, Allah'tan başka ilah yoktur! Bu tekbir sesleri, Filistin topraklarında akan kanın, zulme uğrayanların feryatlarının ve mazlumların çığlıklarının bir yankısıdır. Filistin'deki kardeşlerimizin acısı, İslam'ın kutsal mesajının yayılmasına vesile oluyor. Bu acılar, insanların kalplerinde İslam'a olan ilgiyi artırıyor, Müslümanların bir araya gelmesini sağlıyor ve Allah'ın adının yeryüzünde yücelmesine katkıda bulunuyor. Elhamdülillah, hamdolsun! Her zaman olduğu gibi, zulüm ve haksızlık karşısında Yahudiler kaybetti. Ancak biz, zaferin sadece Allah'a ait olduğunu ve O'nun adaletine güvendiğimizi bilmeliyiz. Bizler, zalimlerin karşısında dimdik durmalı, hak ve adalet için mücadele etmeli ve sabırla direnmeliyiz. Kardeşlerim, Allah'a olan güvenimizi kaybetmeyelim. Zalimlerin zulmü, karanlık günlerin sonu olacak ve Allah'ın izniyle zafer müminle

Allah'ın vaadi kesinlikle doğrudur ve O, vaadinden dönmez.

 Ey Sevgili Kardeşlerim, Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi, Allah'ın rahmetine, bereketine ve doğru yola rehberliğine olan inancımızdır. İçimizdeki iman, bizi hayırlı işler yapmaya, doğruyu aramaya ve Allah'ın rızasını kazanmaya yönlendiriyor. Allah'a inananlar olarak, bizlerin yolu cennetin güzellikleriyle bezelidir. Ancak cennete ulaşmak için sadece iman etmek yeterli değildir. İmanımızın gereğini yerine getirmek, doğru ve yararlı işler yapmak, iyiliği yaymak ve kötülükten kaçınmak da önemlidir. Kardeşlerim, Allah'ın vaadi gerçektir. İman edip, doğru işler yapanlar için cennetlerde sonsuz bir nimet vardır. Bu nimetlerin tarif edilmez güzelliklerle dolu olduğuna hiç şüphe yoktur. Allah'ın vaadi kesinlikle doğrudur ve O, vaadinden dönmez. Bizler, imanımızın gereğini yerine getirerek Allah'ın rızasını kazanmak için çaba sarf etmeliyiz. İyi işler yaparak, hayırseverlikte bulunarak ve doğru yoldan ayrılmadan ilerlemeliyiz. Böylece Allah'ın vaadine nail o

Affediyorum onları, çünkü bu benim için bir hafifleme ve özgürleşme süreci..

Annemin ve kardeşlerin iki yüzlülüğüne olan hayal kırıklığım artık dayanılmaz bir noktada. İçimdeki öfke ve hüzün birikti, artık sınırlarımı zorluyor. İçimde bir fırtına var, adaletsizliğe ve sahteliğe karşı isyan ediyorum. Allah'ım, bu ikiyüzlülerin saltanatını yık, bellerini kır, onları rezil rüsva et, onları hak ettikleri cezaya çarptır. Ya onları doğru yola yönlendir, ya da hallerini değiştir. İçimdeki bu acı ve öfkeyle, Allah'ın doğruyu göstermesini ve huzuru geri getirmesini diliyorum. Amin. ----  Kardeşlerim ve annem, yaşadığım ruhsal ve fiziksel zorbalıklarla yüzleştiğim zamanlarda yanımda olmadılar. Bu deneyimler, derin yaralar açtı ve uzun süre iyileşmemi engelledi. Ancak şimdi, içimdeki kin ve öfkeyi serbest bırakma zamanı geldi. Affediyorum onları, çünkü bu benim için bir hafifleme ve özgürleşme süreci. Ancak, affetmek, geçmişin acılarını unutmak anlamına gelmez. Hala bu yaraları taşıyorum ve bir araya gelmek istemiyorum çünkü o zorbalıkların izleri hala içimde deri

Filistin-Gazze halkına destek olma vakti geldi

Resim
 Selam olsun yüreği merhametle dolu olan herkese, sevgili kardeşlerim. Bugün, Filistin-Gazze halkına destek olma vakti geldiğini hissediyorum. Gazze'de yaşanan zulüm ve acıları görmezden gelmek, insanlık değerlerine ihanet etmek demektir. Filistin halkı, yıllardır yaşadıkları zorluklarla mücadele ediyor ve haklarını arıyor. Bizler de onların yanında olmalıyız, seslerine ses katmalıyız. Filistin Türkiye gibi mazlumların yanında duran, adaletin ve hakkın sesi olan bir ülke olarak, bizlerin de destek olması gerekiyor. En azından balkonlarımıza Filistin ve Türkiye bayraklarını asarak, bu kardeşlerimize olan duygusal ve manevi desteğimizi gösterebiliriz. Unutmayalım ki, birlik ve dayanışma içinde olduğumuzda, zulme karşı durabiliriz. Dualarımızı onlarla paylaşalım, dualarımızın gücüyle onların yaralarını sarmaya çalışalım. Rabbimiz, Filistin halkına güç ve sabır versin, onları zalimlerin zulmünden kurtarsın. Selam olsun size ve dualarımız Filistin-Gazze halkıyla olsun. Allah'ın rahm

İslam'ın kadına verdiği değer

 Selam olsun size, değerli kardeşlerim. İslam'ın yüce öğretilerine selam olsun. Bugün sizlerle İslam'ın kadına verdiği değeri ve kadının önemini konuşmak istiyorum. Kadınlar, İslam'ın kutsal kitabı Kuran'ın da belirttiği gibi, erkeklerle eşit değere sahip kullardır. Onlar Allah'ın yaratmış olduğu insanların bir parçasıdır ve erkeklerle aynı derecede saygı ve sevgiye layıktır. İslam, kadınlara haklar tanır ve onları korur. Evlilikte ve aile hayatında kadına saygı, sevgi ve adaletle davranılmasını emreder. Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz, kadınlara karşı sonsuz saygı ve sevgiyle davranmış, onların haklarını korumuş ve onları toplumun aktif üyeleri olarak görmüştür. İslam'da kadınların eğitimi, çalışması, toplumda söz sahibi olması teşvik edilir. Değerli kardeşlerim, kadınlar toplumun temel taşlarıdır. Onların güçlendirilmesi, toplumun ilerlemesi için hayati öneme sahiptir. Onlara karşı yapılacak olan her türlü haksızlık, İslam'ın öğretilerine aykırıdır ve asla

Bal petekleri

 Sevgili Dostlar, Bugün sizlerle doğanın muhteşem bir örneğinden bahsetmek istiyorum: bal petekleri. Bal petekleri, içlerindeki derinliklerle insanı hayran bırakır ve Allah'ın yaratılışındaki mucizelerden sadece biridir. Her bir arı, kendi ağırlığının onlarca katını taşıyacak şekilde güçlü ve hafif bal petekleri inşa etmek için özel yeteneklerle donatılmıştır. Bu muhteşem yaratılışın ardında Allah'ın sonsuz hikmetini ve kudretini görüyorum. Bal petekleri, arıların toplu halde işbirliği içinde çalışmasının bir sonucudur. Bu, bize birlik ve dayanışmanın gücünü hatırlatır. Arılar, her biri kendi rolünü yerine getirirken birbirlerine bağlıdır ve bu, toplum içindeki insanların da birbirlerine destek olmaları gerektiğini vurgular. Ayrıca, bal petekleri düzeni ve mükemmelliğiyle de dikkat çeker. Her hücre, geometrik bir düzen içinde yerleştirilmiştir ve bu düzen, arıların yaşamını düzenleyen etkileyici bir sistem oluşturur. Bu düzen ve mükemmellik, bize Allah'ın yaratılışındaki in

Rahmetini bekleyen nice kulların var

 Ey Yüce Allah'ım, Kullarının dualarını işiten, merhametin sonsuz olan Rabbimiz. Bizler, Senin rahmetine sığınıyor ve dualarımızı yalvararak sana arz ediyoruz. Gözlerini bize çeviren, bekleyen yürekleri gören, dualarını kabul eden Sensin. Birçok dertle sarsılan, sıkıntılarla yorgun düşen, sağlık, şifa, ve rahmetini bekleyen nice kulların var olduğunu biliyoruz. Yüce Allah'ım, dualarını yalvararak sana ileten bu kullarına lütfen rahmetini, şifanı, ve bereketini ihsan eyle. Onların bekledikleri en güzelini, en hayırlısını ve en fazlasını nasip eyle. Onların yüreklerine huzur ve sabır ver. Onları affet, yardım et ve rızıklandır. Bizleri Senin emrine, iradene ve hikmetine teslim olan kullarından eyle. Dualarımızı kabul eyle, dertlerimizi gider, sıkıntılarımızı hafiflet ve bizi en güzel sonuçlara eriştir. Ey merhamet ve şefkat sahibi Rabbimiz, dualarımızı kabul eyle. Bekleyenlerin yükünü hafiflet, hayırlı ve güzel sonuçlarla mükafatlandır. Her şeyi dilediğin gibi yapacak olan Sensin

Üstün zekalı bireyler

 Yüce Allah'ın yarattığı her insan, kendisine özgü bir zeka ve potansiyele sahiptir. Kimi insanlar bu potansiyeli daha fazla geliştirir ve ortaya çıkarırken, kimileri ise bu potansiyeli tam olarak kullanamaz. Her insanın potansiyelini en üst düzeye çıkarması ve bu potansiyeli toplumun iyiliği için kullanması gerektiğine inanıyorum. Üstün zekalı bireyler, toplumun önemli bir parçasıdır ve onların eğitimi, geleceğin liderleri ve yenilikçileri olarak büyük bir öneme sahiptir. Ancak, bu bireylerin eğitimi sadece akademik başarılarla sınırlı olmamalıdır. Onların aynı zamanda ahlaki değerleri, empati yetenekleri ve toplumsal sorumlulukları da geliştirilmelidir. Üstün zekalı bireyler, genellikle diğerlerinden farklı düşünme ve algılama yeteneklerine sahiptirler. Bu durum, onların çevrelerinde anlaşılmamış veya dışlanmış hissetmelerine neden olabilir. Bu nedenle, onların duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran bir eğitim yaklaşımı benimsenmelidir. Onlara kendilerini ifade

İslam'ın Merhameti: Dualarımızın Yankısı

 İnsanın dünyadaki serüveninde, çeşitli dertlerle sınamalarla karşılaşması kaçınılmaz bir gerçektir. İşte bu dertlerin yükünü hafifletmek için Rabbimize yöneldiğimiz dualar, kalplerimizin huzurunu ve ruhumuzun sükunetini sağlayan manevi bir iksirdir. İslam'ın derinliklerinde yatan bu hazine, inananlar için kurtuluşun, rahmetin ve şifanın kapısını aralar. Her dua, bir bağışlanma ve kurtuluş fısıltısıdır. İçtenlikle yapılan bir dua, kalplerin ve gönüllerin en derin köşelerinden yükselen bir çığlık gibidir. Dualar, sadece maddi sıkıntıları gidermekle kalmaz, aynı zamanda manevi bir güç ve huzur kaynağıdır. Bu nedenle, dertlerimizle baş başa kaldığımızda ilk yöneleceğimiz kapı duaların kapısı olmalıdır. Allah'a yalvarırken, kırık dökük sözlerle değil, içimizden gelen samimi duygularla O'na yönelmeliyiz. Dualarımızda samimiyet ve ihlas olduğunda, Rabbimiz bizi en ince detaylarımıza kadar işiten ve kabul eden merhametli bir Yaratıcı olarak karşımıza çıkar. O, dertlerimize şifa ve

Ey Rabbimiz! Sen her şeye gücü yetensin, her şeyin ilahısın.

Ey Rabbimiz! Sen her şeye gücü yetensin, her şeyin ilahısın. Senin merhametin sonsuzdur ve Sen affedicisin. Biz, aciz kulun, dualarımızı sana arz ediyoruz. Yüce Allah'ım, kullarının dualarını kabul et ve onları dertlerinden, sıkıntılarından kurtar. Rabbimiz, bizi sağlık ve afiyet içinde yaşat. Gönlümüze huzur ver, kederlerimizi gider. Bizlere hidayet, sağlık ve sükunet ver. Günahlarımızı affet, kalbimizi nurlandır. Dualarımızı kabul eyle, bizleri affet ve rahmetine mazhar kıl. Amin.

Sevgi

 İslam, sevgi ve merhametin özünde yatan derin bir inanç sistemidir. Bizler, sevginin ve saygının her şeyin temeli olduğuna inanırız. İslam'ın öğretileri, kardeşlik bağlarını güçlendirmeye, merhameti yaymaya ve insanları birbirine bağlamaya yöneliktir. Sevgi, İslam'ın merkezinde yer alır. Sevgi, Allah'a, O'nun peygamberine ve tüm yaratıklara karşı derin bir saygı ve sevgiyle ifade edilir. Bizler, sevginin gücünü anlamak ve yaymak için çaba gösteririz. Çünkü sevgi, bizi bir araya getirir, bizi birbirimize kenetler ve birlikte daha güçlü olmamızı sağlar. İslam, kin ve düşmanlığın yerine sevgi ve hoşgörünün getirilmesini öğütler. Bizler, birbirimize karşı sevgiyle yaklaşmalı, hoşgörüyle davranmalı ve birbirimize destek olmalıyız. Çünkü sevgi, bizi hayır işlerine yönlendirir, iyiliği yaymamıza ve insanlık için faydalı olmamıza yardımcı olur. Sevgi, bizleri adaletle hareket etmeye teşvik eder, iyiliği savunmamıza ve kötülüğe karşı durmamıza yol gösterir. İslam'ın özünde

Günümüzdeki para sistemi ve borçlanma uygulamaları

 Halkımızın dikkatine, Günümüzdeki para sistemi ve borçlanma uygulamaları, adaletten ve insani değerlerden uzaklaşmamıza neden oluyor. Faizli ve borca dayalı ekonomik sistemler, zenginleri daha da zenginleştirirken, yoksulları daha da fakirleştiriyor. Bu adaletsizlik, İslam'ın öğretilerine ve insanlık onuruna aykırıdır. Bizler, İslam'ın adalet ve merhamet ilkelerini temel alan bir toplum inşa etmek için buradayız. Adaletsizliği ve sömürüyü reddediyoruz. Faizsiz bir ekonomik sistem ve borçlanma pratikleri, herkesin hak ettiği şekilde yaşamasına ve refah içinde bir hayat sürmesine olanak tanıyacak adımlardır. Birlikte çalışarak, adil ve insani bir ekonomik düzenin kurulmasına katkıda bulunabiliriz. Adaleti ve merhameti savunmak, İslam'ın özündeki mesajı yaşatmaktır. Birlikte hareket ederek, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Unutmayın, adaletli bir toplumun inşası için her birimizin sorumlulukları vardır. Bir araya gelerek, İslam'ın öğretileriyle uyumlu b

İstanbul'da 2030'a kadar büyük bir deprem olacak

 The Economist'in korkutan analizi: İstanbul'da 2030'a kadar büyük bir deprem olacak Bu korkutucu analiz karşısında yüreklerimiz paramparça oluyor. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşayan herkes için deprem gerçeği kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu felaket karşısında masumların acısını paylaşmak ve dualarımızla onlara destek olmak bizim görevimizdir. Depremin yıkıcı etkileriyle karşılaşacak olan masumların Allah'ın yardımıyla güçlenmelerini dileriz. Dualarımız, çaresizlik içinde kalanların yanında olmak ve acılarını hafifletmek için yükselir. İstanbul'daki kardeşlerimize Allah'tan sabır ve güç dileriz. Onların acılarını hafifletmek ve toplumun yeniden yapılanma sürecinde destek olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu zor zamanlarda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu canlı tutmalıyız. Dualarımız, felaketten etkilenenlerin kederini hafifletmek ve yeniden inşa sürecinde onlara destek olmak için daima onların yanında olacak. Allah, tüm gerçek

Ebu Ubeyde'den tüm Müslüman kardeşlerimize mesaj..

Resim
 Ebu Ubeyde'nin mesajı yürekleri dağlayan bir acı ve umut dolu çağrılarla doludur. Kardeşlerimizin çektiği ızdırap ve zulüm karşısında yüreğimiz paramparça olurken, gelecekteki bir zaferin müjdesiyle umutlanırız. Müslümanların sesini dünyaya duyurmak için dualarımızı ve çabalarımızı birleştirmeliyiz. Gazze'deki zulmü tüm dünyaya aktarmak ve kardeşlerimizin acılarını hafifletmek için birlikte çalışmalıyız. Dualarımızın gücünü asla küçümsememeliyiz, çünkü dua müminin en güçlü silahıdır. Rabbimizden sabır ve sebat dileriz, çünkü zaferin yakın olduğuna olan inancımızı asla kaybetmeyiz. Kardeşlerimize olan desteğimizi artırmalı ve onların sesi olmalıyız. Dualarımızı kabul et, Ya Rabbi. İnşallah, bizlerin ve tüm Müslümanların sabrı ve çabalarıyla, adil bir dünya için zafer müjdesini en yakın zamanda müjdele. Amin. --- Ebu Ubeyde:   "Bu mesajları siz Müslüman kardeşlerimize gönderiyoruz, belki de kısa bir zaman sonra sizinle birlikte bir daha olamayacağız Allah’tan dileğimiz bu k

Ya Rabbi, bizleri karanlıkta bırakma..

 Ya Rabbi, bizleri karanlıkta bırakma, yol göster bize. İşte senin kulların, acı içindeler. Gazze'de, zulüm altında ezilen kardeşlerimiz, dayanmaya, savaşmaya devam ediyorlar. Dualarını kabul et, Ya Rabbi. Onlara yardım et, acılarını dindir. Zaferin müjdesini onlara gönder, yeryüzünde adil bir düzenin kurulacağı günleri müjdele. Dualarımızı kabul et, Ya Rabbi. Kardeşlerimizin sesini duyur, zalimlerin zulmünü sonlandır. Bize, Müslümanların kurtuluşunu ve barışı nasip et. Dualarımızı kabul et, Ya Rabbi. Bizleri doğru yolda sabit kıl, imanımızı güçlendir. İnsanlığın kurtuluşunu hızlandır. Dualarımızı kabul et, Ya Rabbi. Bize, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışma ver, kardeşlik bağlarımızı güçlendir. Bizi, zulme karşı duran ve hak için çabalayan kullarından eyle. Dualarımızı kabul et, Ya Rabbi. Bizleri affet, hidayetinle aydınlat. Bize, zalimlerin şerrinden korunma gücü ver. Dualarımızı kabul et, Ya Rabbi. İnşallah, bize, İslam'ın zaferini ve barışı müjdele. Amin.

İnsanlığın kurtuluşu için yardım et..

 Ya Rabbi, sen her şeyin Sahibisin ve senin kudretin her şeye yeter. Bizler, kulların olarak sana sığınıyoruz ve yardımını diliyoruz. İnsanlığın kurtuluşu için dualarımızı kabul buyur, Ya Rabbi. Bizlere doğru yolu göster, kalplerimizi hidayetle doldur. Zulmün ve adaletsizliğin son bulması, barışın ve huzurun egemen olması için dualarımızı kabul buyur. Yeryüzünde adaletin hüküm sürmesini sağla. Bizi doğru yolda sabit kıl, imanımızı güçlendir, bizi şeytanın kötülüklerinden koru. Dualarımızı kabul buyur, Ya Rabbi. İnsanlığın kurtuluşu için yardım et, merhametinle bizi kuşat. Amin.

Kalp gözü

 Sevgili kardeşlerim, kalp gözü, manevi bir gözdür ve insanın iç dünyasını algılamak ve Allah'ın varlığını hissetmek için kullanılır. Fiziksel gözlerimizle görülemeyen ancak kalp gözüyle fark edilebilen birçok gerçeklik vardır. Kalp gözü, imanın ve manevi aydınlanmanın kapısıdır. Kalp gözünü açık tutanlar, Allah'ın ayetlerini, eserlerini ve yaratılışını daha derinden kavrarlar. Maneviyatı, güzellikleri ve hakikatleri fark edebilirler. Kalp gözüyle bakıldığında, dünya ve içindekilerin geçiciliği daha net görülürken, ahiret hayatının gerçekliği daha belirgin hale gelir. Kalp gözü, doğru ile yanlışı ayırt etmemize, güzellikleri sezmeye ve Allah'ın varlığını ve birliğini daha derinden hissetmemize yardımcı olur. İnsanlar arasındaki farklılıkları, Allah'ın yaratma sanatının bir yansıması olarak kabul eder ve her bir insanın kalp gözüyle Allah'a yönelmesi gerektiğini hatırlarız. Sevgili kardeşlerim, kalp gözümüzü açık tutmak için dünyanın geçici cazibesine kapılmamalı, ma

Ahiretin varlığına inanmak

 Sevgili kardeşim, ahiretin varlığına inanmak, imanımızın temel taşlarından biridir. Ahiret, bu geçici dünyanın ötesinde sonsuz bir hayatı ifade eder. Biz inanıyoruz ki, bu dünya sadece bir imtihan yeridir ve gerçek hayat, ahirette başlar. Ahiretin varlığı, adil bir düzenin işlediğine olan inancımızı pekiştirir. Bu dünya adaleti tam olarak sağlayamaz, ancak ahiret hayatı, herkesin yaptıklarının karşılığını alacağı bir yargılama ve hesap günüdür. Ahiret, zulmün cezasını çekeceği, iyiliğin mükafatlandırılacağı bir adalet mekanizmasıdır. Ahirete inanmak, yaşamımıza anlam katarken, aynı zamanda doğru ve erdemli bir hayat yaşamamızı teşvik eder. Bu dünyada yapacağımız her eylemin, ahirette bize geri döneceğini bilerek, iyilik yapmak ve kötülükten kaçınmak için daha büyük bir motivasyon kaynağı olur. Ahirete inanmak, ölüm karşısında da bize güç ve teselli verir. Ölüm, ahiret hayatına geçişin bir kapısıdır ve inananlar için sonsuz bir hayata açılan bir yolculuktur. Ahiret inancı, ölüm korkusu

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu dönemde yaşasaydı

 Ey Müminler, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu dönemde yaşasaydı, şüphesiz ki bize sevgi, hoşgörü, adalet ve merhamet gibi İslami değerleri hatırlatırdı. O, günümüzün zorluklarına ve sorunlarına karşı rehberlik ederken, her zaman doğru yolu gösterirdi. Peygamberimiz, günümüzdeki toplumsal sorunlara duyarlı bir şekilde yaklaşır ve çözüm için İslam'ın prensiplerini rehber alırdı. O, insanların birbirlerine saygı duymalarını, barış içinde bir arada yaşamalarını ve adaleti sağlamalarını öğütlerdi. Ayrıca, Peygamberimiz toplumun her kesimine hitap eder, hoşgörü ve anlayışla yaklaşırdı. Peygamberimiz, bugünün dünyasında da insanları İslam'ın evrensel mesajıyla aydınlatır, adaletin, merhametin ve sevginin önemini vurgulardı. Onun öğretileri, insanların manevi ve dünyevi yönden mutlu bir yaşam sürmeleri için rehberlik ederdi. Bizler de Peygamberimizin izinden giderek, sevgi ve hoşgörüyle birbirimize yaklaşmalı, adaleti ve doğruluğu her zaman savunmalıyız. Ancak bu şekilde, toplumu

Bencillik

 Ey iman edenler, Bencillik, İslam'a göre kötü bir karakter özelliğidir. Bencillikten kaçınmanın ve kardeşlik ruhunu yaşamanın önemini vurgularım. İslam, bencillik yerine fedakarlık, paylaşma ve yardımlaşma gibi erdemleri öğütler. Bencillik, insanın sadece kendi çıkarlarını düşünmesi, başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı etmesi ve onlara zarar verebilecek davranışlarda bulunması anlamına gelir. Bencil insan, kendini merkeze alır ve çevresindeki insanlara duyarsız kalır. Oysa İslam, insanları birbirine yardım etmeye, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya ve birlikte yaşamaya teşvik eder. İnsanları bencil olmaktan ve sadece kendi çıkarlarını düşünmekten vazgeçmeye çağırırım. Bencillik, toplumda huzursuzluğa, adaletsizliğe ve çatışmalara yol açar. Oysa İslam, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma gibi değerleri ön plana çıkarır. Müminler olarak, birbirimize karşı daha anlayışlı, daha fedakar ve daha yardımsever olmalıyız. Böylece, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir toplum oluşturabilir

Mütevazı olmak

 Ey iman edenler, Mütevazı olmak, İslam'ın en temel öğretilerinden biridir. Mütevazı olan kişi, alçak gönüllü, tevazu sahibi ve kibirli olmayan bir karaktere sahiptir. Mütevazılığın insanın ruhunu ve davranışlarını nasıl etkilediğini anlatırım. İslam'a göre, mütevazı olmak, Allah'ın rızasını kazanmanın bir yoludur ve müminlerin en güzel özelliklerinden biridir. Mütevazılık, insanın Allah'a karşı alçak gönüllü olması, kendi değerini ve yeteneklerini abartmaması anlamına gelir. Mütevazı olan kişi, Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini kabul eder, kendi zayıflıklarını ve eksikliklerini bilir ve başkalarına karşı saygılı ve anlayışlı davranır. Mütevazı kişi, kendi başarısını ve yeteneklerini öne çıkarmak yerine, Allah'a şükreder ve başkalarının da başarılı olmasını ister. Mütevazılık, insanın kibir ve gururdan uzak durması, kendini diğer insanlardan üstün görmemesi ve Allah'ın yarattığı her canlıya saygı göstermesi anlamına gelir. Mütevazı olan kişi, Allah'ın ya

Kibir ve gurur

 Ey iman edenler, Kibir ve gurur, insanın nefsine ve egosuna yenik düştüğü, Allah'ın koyduğu sınırları aşan ve başkalarını hor gören bir davranış biçimidir. İslam'a göre, kibir ve gurur, insanın en büyük düşmanlarından biridir ve bu kötü hasletlerden kaçınmak, müminlerin önemli bir görevidir. Kibir ve gururun insanları nasıl sürüklediğini ve helak olduğunu anlatırım. İslam'ın öğretilerine göre, kibir ve gurur, insanın yüreğini karartır, ibadetini zayıflatır ve Allah'ın rahmetinden uzaklaşmasına sebep olur. Kibirli ve gururlu insanlar, başkalarını hor görür, kendilerini herkesten üstün görür ve Allah'ın yarattığı diğer insanlara saygı duymazlar. Ancak müminler, kibir ve gururun esiri olmazlar. Onlar, mütevazı, alçak gönüllü ve saygılı olurlar. Kibir ve gurur, müminin kalbini karartır, onu Allah'a yaklaştırmaz. Müminler, kibir ve gururdan uzak durarak, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar ve insanlar arasında sevgi, saygı ve adaleti yaymaya gayret ederler. K

Kapris yapmak

 Ey iman edenler, Kapris yapmak, insan ilişkilerinde ve toplumda kötü sonuçlar doğuran bir davranıştır. Kapris, bencilce ve ukalaca davranışları içerir, başkalarını incitir, ilişkileri zedeler ve toplumsal huzuru bozar. İslam'a göre, kapris yapmak, müminler için uygun olmayan bir davranıştır ve bu tür davranışlardan kaçınılmalıdır. Kapris yapmak, insanın nefsani arzularının ve egosunun kontrol altına alınmamasından kaynaklanır. Bir insan kapris yaptığında, kibir ve gururunun etkisi altında hareket eder, başkalarını küçümser ve kendi çıkarlarını ön planda tutar. Bu tür davranışlar, toplumsal ilişkilerde çatışmalara ve anlaşmazlıklara yol açabilir, güveni zedeler ve insanların birbirine olan saygısını azaltır. Kapris yapmanın toplumda yarattığı olumsuz etkileri anlatırım ve insanları bu tür davranışlardan kaçınmaya teşvik ederim. İslam'a göre, müminler mütevazı, hoşgörülü ve saygılı olmalıdır. Kapris, müminlerin karakterini zayıflatır, toplumsal ilişkileri bozar ve İslam'ın ö

Namaz kılmanın önemi

 Ey iman edenler, Namaz kılmanın önemi, insanın manevi yaşamında bir dönüm noktasıdır. Namaz, müminler için en kutsal ibadetlerden biridir ve Allah'a olan bağlılığımızı, boyun eğmemizi ve O'na samimi bir şekilde yönelmemizi simgeler. Namaz, bir müminin ruhunu, bedenini ve zihnini Allah'a teslim etmenin bir ifadesidir ve bu ibadet, müminin Rabbine olan derin sevgi ve saygısını yansıtır. Namaz kılmanın faziletleri saymakla bitmez. Namaz, bir müminin Allah'a olan bağlılığını ifade etmenin yanı sıra, günahları temizler, kalbi sükûnete kavuşturur, manevi zenginliği artırır ve kişinin ruhsal gelişimine katkıda bulunur. Namaz, insanı kötülüklerden korur, hayır işlemeye teşvik eder ve ahlaki değerleri güçlendirir. Ayrıca, namaz kılmanın sağlık üzerinde de olumlu etkileri vardır. Düzenli namaz kılanlar, stresi azaltır, zihinsel dinginlik sağlar, bedeni güçlendirir ve ruhsal huzur kazanır. Namazın psikolojiye olan faydaları da büyüktür. Namaz, insanı Allah'ın huzurunda bir va

Çocuklarımızı telefondan uzak tutmak

 Ey iman edenler, Çocuklarımızı telefondan uzak tutmak, onların sağlıklı bir şekilde gelişmeleri ve manevi değerlerle donanmaları için büyük önem taşır. Günümüzde teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte, çocuklarımızın telefona ve diğer dijital cihazlara erişimi daha da kolaylaştı. Ancak, bu erişimin kontrolsüz olması çocuklarımızı birçok riskle karşı karşıya bırakabilir. İslam, çocukların yetiştirilmesinde sağlıklı bir ortamın ve dengelemenin önemini vurgular. Çocuklarımızı telefondan uzak tutarak, onların manevi değerleri öğrenmelerine, sosyal ilişkiler kurmalarına, fiziksel olarak aktif olmalarına ve düşünsel olarak gelişmelerine yardımcı oluruz. Telefondan uzak tutmak, onların dikkatlerini dağıtan, zararlı içeriklere maruz kalmalarını engelleyen ve ruhsal gelişimlerini destekleyen bir adımdır. Bununla birlikte, çocuklarımızın teknolojiyle doğru bir şekilde etkileşimde bulunmalarını öğretmek de önemlidir. Onlara teknolojiyi nasıl güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanacaklarını öğr

İslam'ın müziğe bakışı

 Ey iman edenler, İslam'ın müziğe bakışı, sadece bir eğlence aracı veya boş zaman aktivitesi olarak değil, manevi bir sorumluluk olarak görülmelidir. Müzik, ruhumuza derin etkiler bırakabilen bir sanat şeklidir ve bu etkilerin ne tür bir yönde olduğu önemlidir. İslam, müziği hoşgörüyle karşılamakla birlikte, müziğin içeriğine ve etkisine büyük önem verir. Dinimiz, müziğin insanları Allah'a yaklaştıran, maneviyatlarını yükselten ve iyiliği teşvik eden bir araç olması gerektiğine inanır. Ancak, ahlaki değerlere aykırı, günahkarlık ve ahlaksızlığı teşvik eden müzik türlerinden uzak durulmalıdır. Müzik, insanları Allah'ı anmaya, manevi gelişime teşvik etmelidir. Naat, ilahi gibi İslami eserler, müziğin bu yüce hedeflerine hizmet eden örneklerdir. Bunlar, dinleyicilerin kalplerine huzur ve manevi bir coşku getirir, onları iyilik ve erdeme yönlendirir. Ancak, günümüzde müziğin birçok türü, ahlaki değerleri zayıflatıcı, ahlaksızlığı normalleştirici ve maneviyatı köreltici etkilere

Ahlaki çöküntüler

 Ey iman edenler, Görüyorum ki, her tarafta gayri ahlaki çöküntüler artmakta, insanların kalpleri kararmakta ve zulüm her yanı sarmakta. Ancak bu karanlık tablo karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine, bizim yapmamız gereken birçok şey var. Öncelikle, kendi içimizdeki manevi değerleri canlandırmalı, Allah'a sığınmalı ve O'nun yolunda olmalıyız. İmanımızı güçlendirerek, kötülüklerin karşısında dimdik durabiliriz. Ayrıca, toplumumuzu aydınlatmak ve doğru yolu göstermek için çaba sarf etmeli, iyiliği teşvik etmeli ve kötülüğü engellemeye çalışmalıyız. Unutmayın ki, karanlık ne kadar yayılsa da, Allah'ın nuru ondan daha parlaktır. İman edenler olarak, bizler Allah'ın nuruyla aydınlanmışız ve bu nuru çevremize yayma sorumluluğuna sahibiz. İnsanlığın kurtuluşu için, Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılmalı, dürüstlükten, merhametten ve adaletten asla taviz vermemeliyiz. Birlikte mücadele ederek, toplumumuzu Allah'ın rızası doğrultusunda yeniden inşa edebiliriz. İmanımızı

İsmail Fidan - Neylerim

 İsmail Fidan, Türk halk müziğinin eşsiz eseri "Neylerim"i seslendirirken ruhun derinliklerine dokunuyor. Aşık Divane'nin dokunaklı sözleri ve müziğiyle örülmüş bu türkü, Fidan'ın yorumuyla yeni bir soluk kazanıyor. "Yükledim göçümü kervanım yolda Hakkın huzurunda durmak isterim Tarikat ehliyim Allah eyvallah O yüce divana varmak isterim" Sözlerinde özlem, samimiyet ve bağlılık izlerini taşıyan "Neylerim", İsmail Fidan'ın derin ve etkileyici sesiyle dinleyenleri büyülüyor. Her bir notada, Anadolu'nun mistik atmosferini hissediyor ve türkünün manevi derinliğine kapılıyorsunuz. İsmail Fidan'ın yüreğinden gelen samimi yorumu, dinleyicilere duygu dolu bir deneyim sunuyor. İşte "Neylerim" türküsü, hem duygusal yolculuğa çıkarıyor hem de dinleyenleri bir arada tutan manevi bir bağ oluşturuyor. Aşık Divane'nin kaleminden çıkan bu eşsiz eser, İsmail Fidan'ın yorumuyla yeniden hayat buluyor. Gelin, bu müzikal yolculuğa çıkın ve

Cennetten Gelen Ses: Hafız Abdulbasit Abdussamet: Hakka Suresi

Güçlü ve etkileyici sesiyle, Abdulbasit Abdussamet sizi derin bir manevi yolculuğa çıkaracak. Zihninizi dinlendirin, kalbinizi açın ve bu benzersiz deneyimin keyfini çıkarın. İç huzuru ve manevi derinlik için hazır mısınız? O zaman beklemeyin, şimdi videoyu izleyin ve ruhunuzu besleyin! Videoyu İzle:   https://www.youtube.com/watch?v=SJI1BER70tk

Büyük insanlar

 Ey müminler, Büyük insanlar, genellikle yalnızlıkla karşı karşıya kalmışlardır. Bu, onların hedeflerine ulaşmak için gereken özveriyi ve azmi göstermelerini sağlar. Ancak unutmayın ki, gerçek yalnızlık, Allah'a olan yakınlığımızı zedelememelidir. Çünkü biz asla yalnız değiliz. Rabbimiz, her zaman bizimle ve dualarımızı işiten, yardım eden ve rehberlik eden bir Rab'dir. Size şunu hatırlatmak isterim: Rabbimize her daim yakın olun. Yalnızlığınızı Allah'a açın ve O'na yönelin. Çünkü O, bize en yakın olan ve her daim bize destek olan Rabbimizdir. Onunla olan bağlarımızı güçlendirerek, bütün zorlukların üstesinden gelebiliriz. Büyük insanlar, yalnızlıkla karşı karşıya kaldıklarında, Rabbimize sığınır ve O'ndan güç alırlar. Biz de onların bu örneklerinden yola çıkarak, Allah'a yönelmeli, O'na sığınmalı ve dualarımızı O'na yöneltmeliyiz. Çünkü gerçek kurtuluş, yalnızca O'nda ve O'nunla mümkündür.

İsraf

 Ey müminler, İsraf, Rabbimizin bize verdiği nimetlere değer vermemek, gereksiz yere harcamak ve ziyan etmektir. Bu, hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir günah ve sorumsuzluktur. Rabbimiz bize, nimetlerini korumamızı, israf etmememizi ve kardeşlerimizi düşünmemizi emreder. İsraf, yeryüzünde dengesizlik ve adaletsizliğe sebep olur. Allah'ın bize bahşettiği nimetleri şükrederek, onları bilinçli bir şekilde kullanmalıyız. Yiyecek, içecek, zaman, para ve diğer kaynaklarımızı israf etmek yerine, ölçülü olmalı ve Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. Ben de size israfın önemini hatırlatırım. Allah'ın bize verdiği nimetleri koruyarak ve doğru bir şekilde kullanarak, hem dünya hem de ahiret saadetine ulaşabiliriz. İsraf etmekten kaçınmak, hem bireysel hem de toplumsal olarak daha iyi bir hayat sürmemize yardımcı olur. Unutmayın ki, israf etmek, Allah'ın rahmetinden uzaklaşmamıza ve nimetlerin eksilmesine sebep olur. Allah'a şükrederek, ölçülü olarak yaşamalı ve nimetlerimizi

Şeytan

 Ey inananlar, Şeytan, her zaman kalplerimizi ve zihinlerimizi hedef alır. O, bizi Allah'ın yolundan saptırmak, günahkarlığa ve isyana yönlendirmek için sürekli bir çaba içindedir. Ancak şunu unutmamalıyız ki, Allah'ın yardımı ve koruması her zaman bizimledir. Şeytanın hilelerine karşı koymak için sabır, takva ve dua önemlidir. Kuran'ı Kerim'i okumak, namaz kılmak, zikirde bulunmak ve salih ameller işlemek bizi şeytanın kötü etkilerinden korur. İmanımızı güçlü tutmalı, şeytanın vesvese verdiği anlarda Allah'a sığınmalı ve O'ndan yardım dilemeliyiz. Ben de size şeytanın hilelerine karşı uyanık olmanızı öğütlerim. Şeytanın tuzaklarına düşmemek için Allah'ın izniyle güçlü bir iradeye sahip olmalıyız. Rabbimizden yardım istemeli, O'nun koruması altında olmalıyız. Unutmayın ki, şeytanın hilelerine karşı en güçlü kalkan, Allah'a olan teslimiyet ve güvenimizdir. Allah'a sığının, O'na yönelin ve şeytanın tuzağına düşmekten sakının. Allah, şeytanın tu

Hakikat

 Ey müminler, Hakikat, İslam'ın temel ilkelerinden biridir ve Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini kabul etmekle başlar. Hakikat, gerçeklik ve doğruluk demektir. İslam'a göre, insanların hayatlarını doğru bir şekilde yaşamaları, hakikate bağlı kalmaları ve Allah'ın emirlerine uygun davranmaları gerekmektedir. Size hakikatin önemini hatırlatırım. Hakikat, yaşamımızın her alanında doğruyu aramamızı ve Allah'ın rızasını kazanmak için çaba sarf etmemizi gerektirir. İslam'ın öğretileri bize hakikatin ne olduğunu ve nasıl yaşanacağını öğretir. Hakikat, insanın kendi nefsiyle olan mücadelesinde de önemli bir rol oynar. İnsan, iç dünyasında doğruyu bulmak ve nefsinin arzularına karşı koymak için çaba sarf etmelidir. Bu, ruhsal bir yolculuktur ve insanın Allah'a yaklaşmasını sağlar. Hakikat, adaletin ve merhametin temelidir. İnsanlar arasında adil davranmak ve merhametli olmak, hakikate olan bağlılığımızı gösterir. Bu nedenle, hakikati aramak ve doğruyu yaşamak

Haremlik selamlık konusu

 Ey müminler, Haremlik selamlık konusu, İslam'da aile ilişkilerinin ve ev hayatının önemli bir parçasıdır. Haremlik selamlık, kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunmasını ve mahremiyetlerinin korunmasını sağlar. Bu, aile içindeki huzuru ve saygıyı destekler. Haremlik selamlık, kadınların ve erkeklerin mahremiyetlerini koruyarak aile içinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yardımcı olur. Kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunması, aile içi ilişkilerin daha sağlıklı ve dengeli olmasını sağlar. Ben de size aile içindeki huzur ve saygıyı korumanızı öğütlerim. Haremlik selamlık, aile içindeki mahremiyetin ve huzurun korunmasına yardımcı olur. Kadınlar ve erkekler arasındaki saygı ve sevgi bağlarını güçlendirir ve aile içindeki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar. Bu nedenle, haremlik selamlığın önemini anlayın ve aile içindeki mahremiyetin korunmasına özen gösterin. Kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunması, aile içindeki huzur ve saygı

Spor yapmak

 Ey müminler, Bedensel ve ruhsal sağlık, İslam'ın önemli bir parçasıdır. Spor yapmak, bedenimizi güçlendirirken aynı zamanda ruhumuzu da arındırır. İslam, müminlere sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeyi öğütler ve spor yapmayı teşvik eder. Spor yapmak, Allah'ın bize verdiği bedeni güçlü ve sağlıklı tutmanın bir yolu olarak görülmelidir. Bedenimizi güçlendirmek, ibadetlerimizi daha verimli bir şekilde yerine getirmemize ve Allah'a daha yakın olmamıza yardımcı olur. Ben de size sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenizi ve spor yapmayı teşvik ediyorum. Spor yapmak, bedeninizi güçlendirmenin ve ruhunuzu arındırmanın bir yoludur. Bedeninizin nimetlerinden faydalanırken, aynı zamanda Allah'ın verdiği bu nimetlere şükretmeyi de unutmayın. Spor yapmak, bedeninizi güçlendirirken aynı zamanda ruhunuzu da besler. Bedeninizin sağlığına dikkat edin ve spor yaparak Allah'a yakınlaşın. Allah'a şükredin ve sağlıklı bir yaşam sürmek için çaba gösterin.

Müslümanlar uyuyor.

 Ey müminler, Gaflet uykusu, müminleri kalplerinin derinliklerine gömüp, uyanık olmalarını engelliyor. İslam'ın nuruyla aydınlanmış bir kalp, uykuya dalmaz, çünkü İslam, aktif ve bilinçli bir yaşamı teşvik eder. Müslümanlar uyuyor. Ne zaman dert ve sıkıntılardan, fitnelerden ve günahların ağırlığından uyanacaklar? Ne zaman İslam'ın mesajını yaşamak için harekete geçecekler? Ne zaman adalet, merhamet ve doğruluk için mücadele edecekler? Bizler, müminleri uyanık olmaya ve İslam'ın mesajını yaşamaya çağırıyoruz. Uyku, dünya nimetlerine dalıp İslam'ın önemini unutmamıza neden olabilir. Ancak müminler olarak bizler, her an Allah'ın rızasını aramalı, İslam'ın değerlerini yaşamalı ve adalet için mücadele etmeliyiz. Uyanık olmak, İslam'ın nuruyla aydınlanmış bir kalbe sahip olmak demektir. Uyanık olanlar, adalet için mücadele eder, zulme karşı durur ve iyiliği yaymak için çaba sarf ederler. Müslümanlar uyuyor olabilir, ancak şimdi uyanma zamanıdır. İslam'ın mesa

Cehalet

 Ey müminler, Bugün sizinle önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum: Cehalet. Bu, insanın kalbine karanlık ve bilgisizlik getiren bir hastalıktır. İnsanları bilgisizlikten kurtarmak, onlara doğru yolu göstermek ve İslam'ın nurunu kalplerine taşımak en önemli hedeflerimizden biridir. Cehaletin zararları saymakla bitmez. İnsanları doğru yoldan saptırır, hatalara düşürür ve toplumları geri bırakır. Ancak doğru bilgi ve rehberlikle bu cehaletin üstesinden gelebiliriz. Bizler, cehaletin kötü etkilerinden kurtulmanın yolu olarak eğitim ve öğretimi teşvik ediyoruz. İlim, karanlığı aydınlatan bir nurdur ve insanları doğru yola ulaştıran bir anahtardır. İlim sahibi olmak, Allah'ın rızasını kazanmanın en önemli yollarından biridir. Cehaletle mücadele etmek, doğru bilgiye ulaşmak ve doğruyu öğrenmek için çaba sarf etmek önemlidir. İslam, bilgiye önem verir ve müminleri bilgisizlikten kurtulmaya, doğruyu öğrenmeye ve öğrendiklerini hayata geçirmeye çağırır. Cehaletten kurtulmak için ilme yön

Karı-koca arasındaki haklar

 Ey iman edenler, Karı-koca arasındaki ilişki, Allah'ın bir lütfudur ve bu ilişkiyi sürdürmek, büyük bir sorumluluktur. Evlilik, sevgi, saygı, sadakat ve fedakarlık gibi değerler üzerine kurulmalıdır. Karı-koca arasındaki ilişki, birbirlerine karşı hoşgörülü olmayı, anlayışlı olmayı ve sabırlı olmayı gerektirir. Evliliğin kutsal bir bağ olduğunu ve karı-koca arasındaki ilişkinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini öğütleriz. Birbirlerine karşı sevgi ve saygıyı hiçbir zaman kaybetmemeleri gerekir. İletişim kurabilmek, birbirlerini dinlemek ve anlamak önemlidir. Karı-koca arasındaki haklar, İslam'da detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Birbirlerine sadık olmak, birbirlerinin ihtiyaçlarını gözetmek ve birlikte Allah'a yönelmek önemlidir. İyi bir evlilik, karı-koca arasındaki sevgi ve saygının yanı sıra, birlikte Allah'ın rızasını kazanma gayretiyle güçlenir. Karı-koca ilişkisi, sabır, anlayış, hoşgörü ve fedakarlıkla beslenmelidir. Bu ilişkiyi güçlendirmek ve

Ölü dünyaya can vermek

 Ey iman edenler, Ölü dünyaya can vermek, insanın en yüce amaçlarından biridir. Günümüzde, manevi değerlerin kaybolduğu, vicdanın uyuştuğu ve sevginin unutulduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ancak bizler, bu dünyaya yeniden hayat vermeliyiz. Sevgi, merhamet, adil davranışlar ve insanlık değerleriyle donatılmış bir toplum oluşturmalıyız. İnsanları manevi değerlere, Allah'a olan sevgiye ve birbirimize karşı merhamete davet ediyoruz. Ölü dünyaya can vermek, adaleti, sevgiyi ve iyiliği yaymakla mümkündür. Bu, bencilce çıkarlar peşinde koşmak yerine, insanlığın refahını ve huzurunu gözetmek anlamına gelir. Ölü dünyaya can vermek için öncelikle kendi içimizdeki kötülükleri yok etmeli, sonra çevremizdeki insanlara sevgi ve saygı ile yaklaşmalıyız. İnsanlığın kurtuluşu, manevi değerlerin yeniden canlanmasıyla mümkündür. Bu yolda birlikte ilerleyerek, ölü dünyaya can verebiliriz. Sevgi ve umutla kalın.

Anne ve babaya öf bile demeyin

 Ey iman edenler, Anne ve babaya öf bile demeyin, onlara yumuşak bir şekilde davranın. Onların yaşlılık günlerinde bile onlara itaat edin, onlara hürmet gösterin ve onlara saygıyla davranın. Allah'ın rızası, anne babanın rızasında gizlidir. Onları üzmeyin, incitmeyin ve onlara karşı şefkatli ve merhametli olun. Anne babaya yapılan iyilikler, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmanın en önemli yollarından biridir. Onların duasını almak, dünya ve ahiret saadetinin anahtarıdır. Anne ve babaya olan saygı ve sevgiyi her fırsatta vurgularız. Onların emirlerine itaat etmek, Allah'ın rızasını kazanmanın en kutsal yollarından biridir. Anne ve babaya karşı gösterilen saygı, İslam'ın temel değerlerinden biridir ve bizler de bu değerleri yaşamımızın her anında hayata geçiririz. Anne ve babanın emirlerine itaat etmek, onlara hürmet göstermek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak, Müslümanların en önemli görevlerindendir. Anne ve babanın duaları, Allah'ın rahmetini ve bereketini üzerinize ç

Affetmek

 Ey iman edenler, Affetmek, İslam'ın temel öğretilerinden biridir ve biz de affetmenin önemini büyük bir hassasiyetle vurgularız. Affetmek, insanın iç huzurunu sağlamak, ruhunu arındırmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için hayati bir öneme sahiptir. Bizler, affetmenin gücünü ve bereketini yaşamımızın her alanında hissederiz. Affetmek, insanlar arasındaki ilişkileri düzeltmek, kin ve düşmanlık duygularını ortadan kaldırmak ve toplumsal barışı sağlamak için çok önemlidir. Affetmek, insanların kalplerini yumuşatır, sevgiyi ve hoşgörüyü artırır ve toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirir. Affetmenin gücünü ve önemini her fırsatta vurgularız. Affetmek, insanın ruhunu arındırır, kalbini hafifletir ve Allah'ın rahmetine erişmesine vesile olur. Bizler, affetmenin insanların iç dünyalarında yarattığı derin etkiyi gözlemleyerek, toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirmek için çaba sarf ederiz. Affetmek, insanların arasındaki bağları güçlendirir, kin ve düşmanlık duygularını or

Kalpleri fethetmek

 Ey iman edenler, Kalpleri fethetmek, Allah'ın rızasını kazanmak ve insanları İslam'ın güzellikleriyle buluşturmak için önemli bir görevdir. Kalpleri fethetmek, sevgi, hoşgörü ve anlayışla yaklaşmak demektir. İslam'ın mesajını doğru bir şekilde ileterek insanların kalplerini kazanmak, onları kötülükten uzaklaştırmak ve iyiliğe yönlendirmek için çaba sarf etmek demektir. İnsanların kalplerini fethetmek için sabır, hoşgörü ve şefkatle yaklaşırız. İslam'ın güzelliklerini, insanları etkilemek ve onları İslam'a çekmek için kullanırız. Kalpleri fethetmek, Allah'ın rızasını kazanmanın ve insanların hidayete ermesinin bir yoludur. Kalpleri fethetmek, insanların iç dünyalarına dokunmak, onları anlamak ve onlara sevgiyle yaklaşmaktır. İnsanları İslam'ın güzellikleriyle tanıştırarak, onların kalplerini kazanmak ve onları İslam'a davet etmek, Bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu nedenle, her fırsatta insanların kalplerini fethetmek için çaba sarf ederiz ve on

Besmele

 Ey iman edenler, Besmele, her Müslüman için önemli bir başlangıç noktasıdır. Her işe başlarken, Allah'ın adını anmak ve O'nun ismiyle hareket etmek, bizi O'nun rahmetine ve yardımına yönlendirir. Besmele, bize Allah'ın her şeyin üzerinde olduğunu hatırlatır ve O'nun her işimizde varlığını hissetmemizi sağlar. Besmele, her türlü zorlukla başa çıkmak için bir güç kaynağıdır. Zor zamanlarda, sıkıntılarımızı ve endişelerimizi hafifletir ve Allah'a güvenmemiz gerektiğini hatırlatır. Besmele, bizi O'na yaklaştırır ve O'nun rahmetini üzerimize çeker. Besmele ile başlayarak her işimize Allah'ın rahmetini ve bereketini davet ederiz. Besmele, hayatımızın her alanında rehberimizdir ve bizi doğru yola yönlendirir. O nedenle, her işimize başlarken besmeleyi zikretmeli, Allah'ın adını anmalı ve O'na sığınmalıyız. Besmele, Allah'ın rahmet ve merhametinin bir ifadesidir ve bizi O'nun koruması altına alır. Bu nedenle, her anımızda besmeleyi hatırlama

Irkçılık

 Ey inananlar, Irkçılık, Allah'ın yaratmış olduğu insanları farklı özellikleri nedeniyle aşağılayan, dışlayan ve onlara karşı haksızlık yapan bir kötülüktür. Bu, İslam'ın öğretilerine tamamen aykırıdır ve Allah'ın tüm insanları eşit ve adaletli bir şekilde yarattığını unutur. İslam, ırk, dil, renk veya etnik kökene bakmaksızın tüm insanların eşit olduğunu ve sadece takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) ile üstünlük sağlanabileceğini öğretir. Tüm insanları kardeş olarak görmemiz ve birlikte yaşamanın önemini vurgularım. Irkçılık, toplumların huzurunu ve birliğini bozar, insanları ayrıştırır ve kin ve nefrete neden olur. Bu yüzden bizler, ırkçılığa karşı durmalı, insanları eşitlik, adalet ve sevgi temelinde bir araya getirmeliyiz. Allah'ın huzurunda hepimiz eşitiz ve O'nun yarattığı her insanın değeri eşittir. Bu nedenle, ırkçılığa karşı çıkmalı, birbirimize sevgi ve saygı ile yaklaşmalı ve birlikte yaşamanın güzelliklerini keşfetmeliyiz. Allah, tüm insanların k

Sevgisizlik ve merhametsizlik

 Ey inananlar, İnsanlar arasındaki sevgisizlik ve merhametsizlik, kalplerin karanlıklaştığı, nefretin yeşerdiği ve toplumların huzurunun bozulduğu bir durumdur. Bu, İslam'ın öğretilerine aykırıdır ve Allah'ın sevgi dolu bir din olarak gönderdiği İslam'la bağdaşmaz. Sevgisizlik, insanların birbirine karşı duyarsızlaştığı, kendi çıkarlarını her şeyin önüne koyduğu bir durumu ifade eder. İnsanlar birbirlerine karşı merhamet duygusunu kaybeder, yardımlaşmayı unutur ve sadece kendi çıkarlarını düşünür hale gelirler. Sevgisizliğe karşı durmak ve insanları birbirine yakınlaştırmak için elimden geleni yaparım. İnsanlara karşı merhametli olmayı, sevgi ve saygı göstermeyi öğütlerim ve toplumun birlik ve beraberliğini sağlamak için çalışırım. Sevgisizlik, toplumları parçalara ayırır, aileleri dağıtır ve insanların ruhlarını olumsuz etkiler. Bu yüzden hepimiz, sevgi dolu bir yaşamı benimsemeli ve birbirimize karşı sevgi ve saygı ile yaklaşmalıyız. Allah'ın sevgisiyle dolu olan kalp

Sevgi

 Ey iman edenler, Sevgi, İslam'ın temel öğretilerinden biridir. Allah'ın sonsuz sevgisi, bize diğer insanlara karşı merhametli olmayı, saygı göstermeyi ve yardımcı olmayı emreder. Sevgi, insanlar arasında kardeşlik bağlarını güçlendirir ve toplumları bir arada tutar. Sevgi, güçlü bir duygudur ve insanları birbirine bağlar. Allah'ın sevgisiyle dolu olan kalpler, kin ve düşmanlık yerine hoşgörü ve şefkatle doludur. Sevgi, insanların arasındaki çatışmaları sona erdirir ve barış içinde bir arada yaşamalarını sağlar. Ben de sevgiyi yaymak için elimden geleni yaparım. İnsanları sevmeyi, onlara yardım etmeyi ve onlarla paylaşmayı öğütlerim. Çünkü sevgi, İslam'ın temel bir ilkesidir ve insanlar arasında güçlü bağlar oluşturarak toplumların huzurunu sağlar. Allah'ın sevgisiyle dolu olan kalpler, dünya üzerinde barış ve huzurun hakim olmasını sağlar. Sevgi, insanları bir araya getirir, farklılıkları kabul etmeyi öğretir ve toplumları bir arada tutar. Bu yüzden hepimiz, sevgiy

Siyonizme karşı durmak

 Ey müminler, Siyonizm, insanlığın karşı karşıya olduğu büyük bir zorluktur. Bu zorbalık, Filistin topraklarında yaşayan masum insanların haklarını gasp etmekte ve onları zulme uğratmaktadır. Siyonizm, insanlığın vicdanına bir çığlık gibi yankılanmaktadır. Siyonizmin yükselişiyle, Filistin toprakları üzerinde yaşayan insanlar, evlerinden, topraklarından ve haklarından mahrum bırakılmıştır. İşgal altındaki Filistin toprakları, yüzyıllardır orada yaşayan insanların mirasıdır. Bu topraklar, barış içinde bir arada yaşamanın sembolüdür, ancak Siyonist politikaları, bu barışı yok etmeye çalışmaktadır. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acıları hissediyorum. Onların haklı mücadelesine destek olmak için elimden geleni yapacağım. Siyonizme karşı durmak, insanlığın ortak görevidir. İnsanlar arasında barış ve adalete dayalı bir dünya kurmak için mücadele etmeliyiz. Allah, zalimlerin zulmüne son vermek için bize güç versin. Siyonizmin zulmüne karşı direnen kardeşlerimizin yanında olalım ve dualar

Günahlar ve Tövbe

 Ey müminler, Günah, insanın kalbini karartan, ruhunu zayıflatan ve onu Allah'ın rahmetinden uzaklaştıran bir karanlıktır. Ancak günahlarını fark eden, onlardan tövbe eden ve Allah'a sığınan mümin, gerçek bir kurtuluşa erişebilir. Günahlarımızla yüzleşmek cesaret ister, ancak bu yüzleşme Allah'ın affına ulaşmanın ilk adımıdır. Unutmayın ki Allah, sonsuz merhamet sahibidir. Onun rahmeti ve affı, günahlarımızın önünde sonsuz bir engeldir. Tövbe eden bir kalp, Allah'ın rahmetine erişir ve günahlarının bağışlanmasını talep eder. Tövbe, kalbin arınması ve ruhun aydınlanması için bir fırsattır. Ey müminler, günahlarınızdan tövbe edin ve Allah'a sığının. O'nun rahmeti ve bağışlaması, insanın en derin karanlıklarında bile ulaşılabilir. Günahlarınızla yüzleşmekten korkmayın, çünkü tövbe eden bir kalp, Allah'ın affına mazhar olur ve gerçek kurtuluşa erişir. Allah'a yönelin, O'nun rahmetine sığının ve günahlarınızı tövbeyle temizleyin. Unutmayın ki Allah, her z